Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια υποστηρίξατε την προσπάθεια μας. Ήταν καιρός τα Μαθήματα Σκακιού να μεταφερθούν σε δική τους σελίδα. Για την μεταφορά σας κάντε κλικ

Thank you for your support in our effort those years. It was time for the Chess Lessons to be transported to their own page. To transfer press here